Nyheter

18. februar 2022

PEFC webinar – markedsføring av bærekraft og merking med PEFC

News

- Vær konkret og relevant, anbefalte Petter Gulli under seminaret som PEFC arrangerte om markedsføring av bærekraft tirsdag 15.februar 2022. Siste del av webinaret omhandlet merkingen med PEFC og den nye merkestandarden.

20. desember 2021

PEFC med utvidet produkthierarki for sporing av tre

News

I forbindelse med 2020 versjonen av PEFC Sporingsstandard er det nå kommet et oppdatert og utvidet produkthierarki. Tidligere har produkthierarkiet brukt på informativ basis. Heretter skal det nye produkthierarkiet benyttes for å definere produktomfanget av alle sertifikater.

26. november 2021

Rødlisten 2021 viser svak positiv utvikling i norske skoger

News

Norsk rødliste for arter 2021 viser at andelen truete artene som lever i skog er den samme andel som i forrige rødliste. Det er flere arter som ble vurdert i 2015 som går ut av rødlista, men dette oppveies av at skoglevende arter som vurderes for første gang i 2021 kommer inn på lista.

1. november 2021

COP26: PEFC oppfordrer verdens ledere til å anerkjenne skogens rolle

News

Skogen spiller en viktig rolle i klimakampen, både gjennom å fange CO₂ fra atmosfæren og som kilde til fornybare, klimavennlige materialer. PEFC sender en stemme inn til klimatoppmøtet i Glasgow for skog, bærekraftig skogbruk og skogsertifisering.

8. oktober 2021

PEFC webinar om sporing av tre

News

Hva er nytt i den nye PEFC sporbarhetsstandarden og hva kan bedriftene lære av hverandre? Dette er utgangspunktet for kommende PEFC webinar onsdag 17.november. Webinaret er åpent for alle PEFC sertifiserte bedrifter i Norge.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge