Nyheter

29. august 2021

Stadig flere bedrifter velger å bli PEFC sertifisert

News

Stadig flere bedrifter ønsker å dokumentere bærekraften på tre og dermed bli PEFC sertifisert. Hittil i 2021 har 7 nye bedrifter blitt PEFC sporbarhetssertifisert. Bedriftene er i hovedsak tilknyttet bygg og anleggsbransjen, men papir/grafisk er også representert.

2. juli 2021

Ny rapport om den eldste skogen og nøkkelbiotopene

News

Det blir mer gammel skog, gamle trær og dødt trevirke bekrefter en fersk rapport fra Landbruks- og matdepartementet. Rapporten peker også på økt kartlegging, bedre kunnskap og PEFC som sentrale tiltak for å ta vare på de viktige livsmiljøene (nøkkelbiotoper).

25. juni 2021

EU taksonomi – konsekvenser for norsk skogbruk og trenæring

News

Forslaget til retningslinjer for bærekraftig investeringer (EU taksonomien) som er ute på høring inneholder en del krevende punkter selv om en god del ikke er tilstrekkelig definert og avklart fortalte Maja Drca (PEFC Internasjonal) og Ellen Alfsen (Norges Skogeierforbund) på et webinar 22.juni.

18. juni 2021

PEFC webinar "Forest for sustainable cities"

News

Hvordan kan tre kan løfte bærekraften i nordiske byer og tettsteder? Dette spørsmålet stod sentralt når PEFC i de nordiske landene arrangerte webinar 16.juni med innlegg fra ulike perspektiver som klima, innovasjon, bomiljø og trivsel for folk.

14. mai 2021

PEFC Norge Generalforsamling 2021 med optimistisk tone

News

Generalforsamlingen 2021 for PEFC Norge ble avholdt online 12.mai. Årsrapport og regnskap ble godkjent og nye representanter til styret ble enstemmig valgt. Generalforsamlingen var preget av en optimistisk tone basert på at bærekraft stadig blir viktigere og at PEFC styrker seg.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge