Lokale løsninger - globale krav

Bærekraftig skogbruk som konsept er globalt, men gjennomføringen er lokal. PEFC er basert på nasjonale løsninger som møter internasjonale krav.

Lokale løsninger - globale krav

Hverken skogen, eiendomsstruktur, lokale tradisjoner eller samfunnsoppbygning er like verden over. Derfor vil ikke en og samme løsning passe for alle land i hele verden. PEFC er basert på nasjonale løsninger som møter internasjonale krav (nedenfra-opp prinsippet).

Nedenfra-opp prinsippet gjør at PEFC tilpasses lokale forhold på best mulig måte, samtidig som at standarden møter grunnleggende internasjonale krav. Dette betyr at når du kjøper PEFC sertifiserte produkter kan du være sikker på at det kommer fra bærekraftig skog uansett hvilket land det kommer fra.

De nasjonale skogstandardene kan også overgå internasjonale og nasjonale krav. Norsk PEFC Skogstandard går for eksempel lenger på klima. Den norske skogstandarden inneholder også nyttig konkretisering av overordna norske lover og regler.

Bærekraftig skogbruk vil ofte være avveininger mellom miljømessig, sosiale og økonomiske hensyn. PEFC er demokratisk oppbygd og åpen for alle interesser. Det norske PEFC systemet er et samarbeid mellom skogeiere, arbeidstakere, industri, likestilling og miljø- og friluftsorganisasjoner.

Video 1:33

Hvordan ta vare på skogen 2

Vi må ta vare på skogen for kommende generasjoner. Skogsertifisering slik som PEFC er et effektivt verktøy for å sikre et bærekraftig skogbruk. Du bidrar ved å kjøpe produkter merket PEFC.


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge