Nye 2020 standarder

PEFC reviderer sine standarder med jevne mellomrom for å sikre at de oppdatert med siste kunnskap og erfaringer. I 2020 kom nye standarder for sporbarhet og merking.

Nye 2020 standarder

I februar 2020 publiserte PEFC reviderte standarder for PEFC Sporbarhetssertifisering (ST 2002), PEFC Merke (ST 2001) og Krav til sertifiseringsorganer som utfører sporbarhetssertifisering (ST 2003). Disse tre standarder trådte i kraft 14. februar 2020 med en 24-måneders overgangsperiode.

De tre standardene henger sammen og er derfor revidert samtidig. Revisjon og sertifisering skal enten utføres mot 2020-versjonene av samtlige av standardene eller (i overgangsperioden) mot de tre tidligere versjonene av standardene.

Sertifisering i overensstemmelse med de nye standardene

For at oppnå akkreditering for 2020 versjonen av PEFC Sporbarhetsstandarden (ST 2002) og PEFC Varemerkestandard (ST 2001) skal revisorer ha gjennomgått opplæring i den reviderte sporbarhetsstandarden. Les mer om dette under Dokumentert kompetanse.

Sertifiseringsorganene skal også sikre at deres prosesser er i overensstemmelse med kravene som er satt i 2020 standarden til sertifiseringsorganer (ST 2003). Dette innebærer først og fremst at sertifiseringsorganene skal søke å ha revisorer av begge kjønn i tråd med PEFC sitt engasjement for likestilling.

Etter overgangsperioden (14.02.22) kan nye PEFC sporbarhetssertifikater kun utstedes i tråd med den nyeste standarden (2020). Fra denne dato vil bedrifter som er sertifisert ha 1 år på seg til å bli revidert/resertifisert etter 2020-standarden.

Oversikt over de reviderte standardene samt en oversikt over endringer finner dere her*

 *Link til bibliotek/tekniske dokumenter (evt om de skal framkomme direkte her også)

PEFC Norge

PEFC Norge