Gruppesertifisering skog

PEFC gruppesertifisering gir skogeiere mulighet til å bli sertifisert under ett felles sertifikat forvaltet av en gruppesertifikatholder.

Gruppesertifisering skog

https://www.statskog.no/skog-og-klima/slik-driver-vi-skogenGruppesertifisering innebærer at skogeiere blir sertifisert under ett felles sertifikat, som forvaltes av en gruppesertifikatholder. Gruppesertifisering er den dominerende formen for sertifisering av skog i Norge.

For gruppesertifisering av skog i Norge gjelder følgende krav:

Krav ved gruppesertifisering (norsk) 622.72 KB

Revisjonsrapporter

I tråd med PEFC prinsipp om åpenhet skal revisjonsrapportene som utarbeides i forbindelse med de årlige eksterne revisjonene av sertifikatholderne legges ut på den enkelte sertifikatholders hjemmeside. I tillegg utarbeider sertifikatholderne gjerne årlig miljørapport om oppfyllelse av sertifiseringskravene, herunder resultatene fra internrevisjoner og eksterne revisjoner, og om effekten av forebyggende og/eller korrigerende tiltak.

Revisjons- og miljørapporter til gruppesertifikatholdere finnes på deres hjemmesider:

Allskog SA

AltiSkog AS

AT Skog SA

Fjordtømmer AS                           

Glommen Mjøsen Skog SA                        

Glommen Skog AS

Norsk Skogsertifisering AS

NORTØMMER AS            

SB Skog AS

Skog & Virke AS                            

Stangeskovene AS

Statskog

Viken Skog SA

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge