Nyheter

26. oktober 2022

Ny guide om PEFC sporings- og merkesstandard

News

Tilbake i februar 2020 kom tre nye PEFC standarder knyttet til sporing og merkebruk. Alle bedrifter i verdikjeden blir nå sertifisert etter disse etter lengre overgangsperiode. Nå har det kommet en ny felles internasjonal guide til alle disse standardene.

8. september 2022

Ny Norsk PEFC Skogstandard godkjent

News

Etter over 2års grundig arbeid er det historisk bred enighet om ny Norsk PEFC Skogstandard, godkjent av styret i PEFC Norge og sendt til internasjonal godkjennelse. Ny Norsk PEFC Skogstandard 2022 vil gjelde fra 1.mars 2023.

20. juni 2022

PEFC webinar – Construction goes circular I

News

Vi må bort fra bruk-og-kast til en mer sirkulær modell. I byggenæringen, som (tidligere) versting på ressursforbruk, klimagassutslipp og avfall, skjer det mye positivt. I en nordisk webinarserie ser vi på hvordan bruk av tre kan bidra til å bevege byggenæringen videre i en mer bærekraftig, sirkulær retning.

13. juni 2022

Mange høringssvar på forslag til revidert Norsk PEFC Skogstandard

News

Forslaget til revidert Norsk PEFC Skogstandard engasjerer bredt. Det er rekordmange høringssvar, 68 i tallet. Både organisasjoner og personer har gitt innspill og de reflekterer hele bredden av interesser. Arbeidskomiteen vil nå gå igjennom alle.

7. juni 2022

Skogsertifisering på agendaen på Skog & Tre

News

Forslaget til revidert Norsk PEFC Skogstandard inneholder en rekke forbedringer. Den største endringen ligger kanskje likefullt i intensjonene; endring av praksis, uttalte Simon Thorsdal, styreleder i PEFC Norge under dialogen med miljø- og friluftlivssiden på årets Skog & Tre.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge