Dette er PEFC Sporbarhetssertisering

Alle virksomheter som produserer og forhandler tre og trebaserte produkter kan bli PEFC Sporbarhetssertifisert. Det finnes flere typer sertifisering tilpasset ulike virksomheter og organisering.

Dette er PEFC Sporbarhetssertisering

Det er ulike typer sertifiseringsmodeller tilpasset bedriftens størrelse og organisering. Kravene til bedriften og sertifisering er derimot de samme. Innholdet i sertifiseringen blir likt selv om strukturen kan være forskjellig.

Sertifiseringen gjelder kun den delen av virksomheten som angår tre. Du kan velge å avgrense sporbarhetssertifiseringen til bestemte forretningsområder/avdelinger, men alle deler av virksomheten som er relevant for sertifiseringen må inngå.

PEFC Sporbarhetssertifisering veileder 3.49 MB

Modeller for PEFC sporbarhetssertifisering:


Bruk av leieprodusent eller agent

En leieprodusent behøver ikke være sertifisert dersom leieproduksjonen omfattes av virksomheten sin PEFC Sporbarhetssertifisering. Dersom virksomheten handler via agent, men den fysiske leveransen og PEFC dokumentasjonen kommer direkte fra leverandøren behøver ikke agenten være sporbarhetssertifisert.

Sertifiseringskrav i PEFC sporbarhetstandard

For å bli sertifisert må bedriften ha systemer og rutiner som møter kravene i PEFC sin sporbarhetsstandard. Kravene sorterer under fire hovedtema:

Ledelsessystem

Bedriften må ha et ledelse- og styringssystem for å sikre korrekt gjennomføring og håndtering av sporbarhetsprosessen. Dersom bedriften har kvalitets- eller miljøstyringssystem er dette et godt grunnlag. HMS og arbeidsvilkår basert på ILO sine prinsipper er viktig del av kravet.

Aktsomhetsvurdering

Dersom bedriften håndterer både sertifiserte og ikke-sertifiserte råvarer må foreta aktsomhetsvurdering. Dette skal sikre at sertifiserte produkter ikke inneholder materiale fra kontroversielle kilder. Risikovurderingen oppfyller samtidig kravene til EU tømmerforordning.

Metode for sporing

Det er tre metoder for å holde kontroll på og kalkulere andelen av sertifisert materiale i sporbarhetssertifiseringen; fysisk adskillelse, prosent-metoden og kreditt-metoden. Bedriften velger den mest hensiktsmessige metoden avhengig av materialflyt og prosess.

Dokumentasjon og deklarering

Det er sju spesifikke krav til deklarering av sertifisert innhold/andel og hvordan dette skal dokumenteres. Kun produkter med korrekt dokumentasjon fra virksomhet med gyldig PEFC sertifikat er å anse som ‘PEFC sertifisert materiale’. Andelen skal oppgis som «x % PEFC sertifisert».


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge