Hva koster det

PEFC er en non-profit organisasjon som ønsker å holde kostnadene lave slik at flest mulig bedrifter har mulighet til å bli sertifisert og på den måten bidra til å bærekraftig skogbruk.

Hva koster det

Kostnaden ved PEFC sertifisering er avhengig av bedriftens størrelse og kompleksitet. For de fleste bedrifter vil kostnaden være relativ beskjeden.

De direkte kostnadene er to-delt.

a) Utgift til sertifiseringsorgan

Utgift til sertifiseringsorgan omfatter hovedrevisjonen (hvert 5.år) og oppfølgingsrevisjon (årlig). Dette ligger utenfor PEFC og er et forhold mellom deg som bedrift og sertifiseringsorganet. Her kan det være lurt å be om tilbud fra flere før du velger.

 

b) Tariff til PEFC Norge

Dette er en årlig avgift som fastsettes av styret for PEFC Norge for inndekning av utgifter til knyttet til sertifiseringsordningen nasjonalt og internasjonalt. Tariffen er avhengig av hvilken gruppe bedrifter du tilhører. 

Sporbarhetssertifserte bedrifter (gruppe C)

Fast avgift

  • Pr sertifikat 2.200 NOK
  • Pr lokasjon 1.450 NOK

Variabel avgift

Omsetning mill NOKAvgift i NOK
under 10 1.150
10-504.550
50-1006.950
100-50010.450
500-100014.100
over 100018.700

Avgiften baseres på total omsetning for de lokasjonene som inngår i sertifikatet.

Skogforvaltningssertifiserte (gruppe B)

Fast avgift

Pr sertifikat 3.700 NOK

Variabel avgift

Pr arealenhet 13 kr/ha (min. 1.300 NOK, maks 13.000 NOK)

Ikke sertifiserte bedrifter med logolisens (gruppe D)

Fast avgift

Pr bedrift/organisasjon 2.200 NOK

Notifiserte sertifiseringsorganer

  • For notifisering etter både SFM og CoC: 8.600 NOK
  • For notifisering etter enten SFM eller CoC: 5.450 NOK

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge