Sertifiseringsorgan og akkreditering

Som uavhengig, tredjepart sertifiseringsorgan kan du tilby PEFC sertifisering til skogeiere, tømmerkjøpere og produsenter. Det er krav om nasjonal akkreditering.

Informasjon for sertifiseringsorganer og akkreditering

Som sertifiseringsorgan utsteder du sertifikat og kontroller bedriftene gjennom løpende oppfølging og årlige revisjoner i henhold til PEFC standardene. For å garantere for system og kompetanse må sertifiseringsorganet være nasjonalt akkreditert i sitt hjemland.

Bli akkreditert som sertifiseringsorgan

Bli akkreditert som sertifiseringsorgan

PEFC jobber kun med sertifiseringsorganer som følger ISO systemet og PEFC sine krav. Dette verifiseres gjennom akkreditering.

Les mer

Dokumentert kompetanse

Dokumentert kompetanse

Uavhengig, tredjepart sertifisering er sentralt element i PEFC-systemet. Derfor er det krav til dokumentert kompetanse for å sikre kvaliteten i sertifiseringen.

Les mer

Overgang til ny 2020-standard

PEFC reviderer sine standarder med jevne mellomrom for å sikre at de oppdatert med siste kunnskap og erfaringer. I 2020 kom nye standarder for sporbarhet og merking.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge