Alt om oss

PEFC er lidenskapelig opptatt av verdens framtid. Vi tar ansvaret med å ta vare på skogen til glede for nåværende og kommende generasjoner.

Alt du trenger å vite om oss

Hvem er vi

Hvem er vi

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) er verdens største skogsertifiseringssystem. Praktisk talt all norsk skog er PEFC sertifisert.

Read more

Vår historie

Vår historie

PEFC ble etablert av det småskala og familieeide skogbruket i Europa i 1999 for å dokumentere bærekraftig skogbruk. Norge var en av intiativtakerne.

Read more

Misjon og visjon

Misjon og visjon

Vår visjon er å utvikle Norge med tre fra bærekraftig skog. Vi jobber derfor med sertifisering av skogbruk og sporing av tre gjennom alle ledd i verdikjeden.

Read more

Hva gjør PEFC unikt

PEFC gjør skogsertifisering tilgjengelig for både store og små skogeiere. Vi baserer oss på lokale forhold med forankring i internasjonale systemer og krav.

PEFC Internasjonalt

PEFC er en global allianse av nasjonale og internasjonale organisasjoner. Det internasjonale sekretariatet er lokalisert i Geneve i Sveits.

PEFC Norge

PEFC Norge