PEFC webinar – Construction goes circular I

Vi må bort fra bruk-og-kast til en mer sirkulær modell. I byggenæringen, som (tidligere) versting på ressursforbruk, klimagassutslipp og avfall, skjer det mye positivt. I en nordisk webinarserie ser vi på hvordan bruk av tre kan bidra til å bevege byggenæringen videre i en mer bærekraftig, sirkulær retning.

PEFC webinar – Construction goes circular I

20. juni 2022 News

De nordiske landene i PEFC-familien arrangerer webinarserien «Construction goes circular – with sustainable wood” for å stimulere til fortgang i skiftet fra linært til sirkulært i byggenæringen. Webinarserien inneholder tre deler; kunnskap, erfaringer og debatt.

For å få en state-of-the-art på kunnskapsdelen hentet vi inn en ekspert fra UK, Charlie Law, som har 35 års erfaring fra byggenæringen med spesialitet på sirkulærøkonomi og bruk av tre. I tillegg til å drive eget konsulentselskap foredrar han om temaet ovenfor arkitekter i hjemlandet.

While timber is the ultimate renewable material, we need to make the very best use of this valuable resource.

Selv om tre er den ultimate fornybare ressursen må vi bruke tre på den beste måten. Det å sikre trebaserte produkter og bygninger et lengre liv og design for ombruk eller gjenbruk er sentrale løsninger i sirkulærøkonomien, understreker Charlie Law.

Ved at vi sikrer at de trebaserte produktene møter forutsetningen i en sirkulær økonomi, kan vi fortsette å bruke tre som naturlig, lavkarbon-intensive materiale i framtidens bygg og øke karbonlageret i byggkapitalen, fortsetter han.

Sirkulærøkonomien åpner også opp for å tenke nytt rundt forretningsmodeller. Vi ser allerede at asset management – det å ha oversikt og data over materiale over livsløpet – tvinger seg fram. Og kanskje fordrer forretningsmessig suksess økt eierskap til produktene gjennom hele livssyklusen, f.eks service eller hire & lease kontrakter, tenker Charlie Law høyt.


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge