Mange høringssvar på forslag til revidert Norsk PEFC Skogstandard

Forslaget til revidert Norsk PEFC Skogstandard engasjerer bredt. Det er rekordmange høringssvar, 68 i tallet. Både organisasjoner og personer har gitt innspill og de reflekterer hele bredden av interesser. Arbeidskomiteen vil nå gå igjennom alle.

Mange høringssvar på forslag til revidert Norsk PEFC Skogstandard

13. juni 2022 News

I PEFC systemet blir skogstandardene gått igjennom hvert femte år for å sikre at de oppdatert i henhold til siste kunnskap og utvikling. Etter nærmere to arbeid ble forslag til revidert Norsk lagt ut på høring. Bak forslaget står 15 organisasjoner som representerer alle interessene av bærekraftig skogbruk.

Innen fristen av 10.juni kom det hele 68 høringssvar, fra nasjonale organisasjoner til enkeltpersoner. Innspillene dekker bredt og gir dermed uttrykk for hele spekteret av interesser og synspunkter.

- Det er gledelig at forslaget til revidert Norsk PEFC Skogstandard engasjerer, sier Thomas Husum, daglig leder i PEFC Norge og sekretær for arbeidskomiteen. Alle innspill vil nå bli sett på og vurdert av arbeidskomiteen før endelig forslag går til internasjonal godkjennelse senest 20.august.

En del av temaene i innspillene er kjent for og allerede drøftet av arbeidskomiteen, mens noen representerer nye perspektiver og nyttige innspill til forbedringer. I sum gir innspillene godt grunnlag for å utarbeide det endelige forslaget til revidert Norsk PEFC Skogstandard.

Du finner alle høringssvarene nedenfor. 

Høringssvar Norsk PEFC Skogstandard 12.94 MB

Les om forslaget til revidert Norsk PEFC Skogstandard og arbeidskomiteens arbeid her.


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge