Ny guide om PEFC sporings- og merkesstandard

Tilbake i februar 2020 kom tre nye PEFC standarder knyttet til sporing og merkebruk. Alle bedrifter i verdikjeden blir nå sertifisert etter disse etter lengre overgangsperiode. Nå har det kommet en ny felles internasjonal guide til alle disse standardene.

Ny guide om PEFC sporings- og merkesstandard

26. oktober 2022 News

Sporing av trevirket gjennom verdikjeden og merking av produkter er viktig del av PEFC systemet, sammen med uavhengig, tredjepart sertifisering. Som krav til hvordan dette skal foregå, gjelder følgende tre standarder som alle er knyttet sammen:  

  1. PEFC Sporbarhetssertifisering (PEFC ST 2002:2020)
  2. PEFC Merkestandard (PEFC ST 2001:2020)
  3. PEFC Standard for sertifiseringsorganer (PEFC ST 2003:2020)

Den nye internasjonale guiden (PEFC GD 2001:2022) gir både veiledning, presiseringer og retningslinjer til nevnte standarder. Den følger hver enkelt standard punkt for punkt som gjør den lett å orientere seg i. Guiden er rettet mot de som allerede kjenner til PEFC sertifiseringen.

Guiden kommer med en del nyttige oppklareringer, bl.a knyttet til outsourcing, kontroversielle kilder, gjennomføring av aktsomhet (DDS), definisjon av retailer/gruppe D lisenser og produsentgrupper. I erkjennelsen av at det vil komme behov for nye avklarereringer underveis over tid, vil guiden nå være et levende dokument som oppdateres 1-2 pr år.

I etterkant foreligger det et kort webinar om den nye guiden (på engelsk).


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge