Nyheter

26. juni 2023

PEFC viste bærekraftig skogbruk på WCTE 2023 i Oslo

News

World Conference on Timber Engineering (WCTE) er stor international fagkonferanse som avholdes annethvert år. I 2023 var Norge vertskapet for konferansen og PEFC var både sponsor og bidragsyter til programmet. Budskapet om bærekraftig skogbruk og sporing ble godt mottatt blant deltagerne.

26. mai 2023

Samstemt PEFC Norge Generalforsamling 2023

News

Generalforsamlingen 2023 for PEFC Norge som ble avholdt hybrid 26.mai var preget av samstemthet. Ny Norsk PEFC Skogstandard ble satt ut i livet 1.mars og internasjonal godkjenning er like rundt hjørnet. Markedsarbeidet fortsetter på bred front.

28. april 2023

EU forordning for avskogingsfrie produkter vedtatt

News

Etter omfattende prosess har EU kommet fram til om ny forordning som skal hindre at selskaper importerer og eksporterer råvarer og produkter som er knyttet til avskoging og skogforringelse (EUDR). Denne går lenger og vil etter hvert erstatte gjeldende tømmerforordning (EUTR). Regelverket er til vurdering hos norske myndigheter.

27. mars 2023

Slik blir nordisk byggesektor mer sirkulær

News

Økt sirkularitet i byggesektoreren handler ikke om ett magisk grep, men om endret tankesett og fornyelse av verktøykassen. Det kan utfordre eksisterende forretningsmodeller men samtidig skape konkurransefortrinn for de innovative og smarte. Dette kom fram i en nordisk panel-debatt.

1. mars 2023

Ny Norsk PEFC Skogstandard settes ut i livet

News

Fra 1.mars 2023 gjelder ny Norsk PEFC Skogstandard. Det blir økt fokus på framtidsskogen og skjerpa krav for å sikre artsmangfoldet og friluftslivet lokalt. Bak den nye skogstandarden ligger historisk bred deltakelse blant femten organisasjoner av skogeier-, miljø- og friluftslivsinteresser.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge