Nyheter

20. desember 2023

PEFC utvikler standarden for å møte EUDR

News

Om ett år vil EU sin nye avskogingsforordning tre i kraft. Det stiller nye krav til dokumentasjon og aktsomhetsprosess hos alle som omsetter, importerer og eksporterer tømmer og trebaserte produkter i det europeiske markedet. PEFC vil gjøre det enkelt for bedrifter å møte kravene.

17. november 2023

PEFC Generalforsamling med gjenvalg av Lena Ek

News

PEFC General Assembly er øverste besluttende organ i PEFC hvor alle nasjonale medlemmer og interessenter kommer sammen for å beslutte virksomhetsplan med budsjett for kommende periode og gjøre valg av PEFC International Board.

23. oktober 2023

Nordisk kampanje for bærekraftig emballasje

News

Gjennom den nordiske kampanjen «Sustainable Packaging Starts in the Local Forest” ønsker vi sammen med bransjens aktører å framheve papiremballasjen som bærekraftig alternativ og bevisstgjøre markedet om lokale verdikjeder og ansvarlig innkjøp. Bli med du også.

29. september 2023

Rapport viser forbedring i den økologiske tilstanden i norsk skog

News

Ny rapport fra Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har sett på den økologiske tilstanden i norsk skog og mulige tiltak for å forbedre den. Rapporten viser positiv utvikling på de fleste indikatorene, men samtidig at det fortsatt er potensiale for forbedringer.

25. august 2023

Bransjeprosjekt definerer digital sporing av sertifisert tre

News

Krav om sertifisert trevirke i bygg finner man i svært mange offentlig og private kravspesifikasjoner og bransjestandarder. Nå har et bransjeprosjekt definert hvordan sertifisert tre som PEFC kan spores digitalt. Det vil gjøre det lettere for entreprenørene å kontrollere kravet mot leverandørene.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge