Nyheter

20. juni 2024

Stadig flere bedrifter velger å bli PEFC sertifisert

News

Kravet i markedet om dokumentasjon av bærekraft øker. Derfor velger flere bedrifter å bli PEFC sertifisert. I løpet av det siste drøye året er ni nye bedrifter PEFC sporingssertifisert. De fleste er knyttet til bygg og anleggssektoren, men også enkelte innen papirsektoren.

24. mai 2024

PEFC årsrapport 2023 oppsummerer et aktivt år

News

Årsrapporten for PEFC siste år viser høy aktivitet med implementering av ny Norsk Skogstandard som en av hovedbegivenhetene. Markedsarbeidet videreføres på bred front med fokus på emballasje og papir i foregående år. I tillegg er internasjonale saker som EUDR og RED II viktige saksområder for PEFC.

26. april 2024

PEFC med utvidet sporingsmodul for EUDR

News

EU sin nye avskogingsforordning (EUDR) vil stille nye krav til aktsomhetsprosess og dokumentasjon hos alle som omsetter, importerer og eksporterer tømmer og trebaserte produkter i det europeiske markedet. PEFC vil gjøre det enkelt for bedrifter å møte kravene.

20. mars 2024

Forventning om økt etterspørsel etter sertifisert tre

News

En medlemsundersøkelse blant PEFC sertifiserte bedrifter avdekker forventning om økt etterspørsel etter sertifisert tre framover. Flertallet uttrykker at PEFC er godt kjent i markedet med høy tillit, men det er ønske om mer informasjon og flere kommunikasjonsverktøy.

20. februar 2024

Effektiv kommunikasjon handler om tillit og troverdighet

News

Effektiv kommunikasjon starter med at etablere bedriften som pålitelig og troverdig partner forklarte Hannah Prince, kommunikasjonssjef i PEFC Internasjonalt, under et webinar i regi av PEFC Norge 16. februar. Deretter var det eksempler fra Bergene Holm og Løvenskiold/Maxbo samt info om PEFC Merkegenerator.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge