Visjon og misjon

Aldri før har verden hatt større behov for bærekraftige og fornybare løsninger. En del av løsningen er å bruke mer tre. Men det må komme fra bærekraftig forvaltet skog.

Visjon og misjon

Vår visjon er å utvikle Norge med tre fra bærekraftig skog. Dette gjør vi gjennom sertifisering av skogbruk og sporing gjennom alle ledd i verdikjeden. Når noe er PEFC-merket, vet du at råvaren eller produktet kommer fra bærekraftig forvaltet skog.

Noe av det vi gjør

Vi bringer folk sammen

PEFC er møteplassen for alle som har interesse for bærekraftig forvaltning av skogen. Våre medlemmer omfatter organisasjoner for skogeiere, industri, arbeidstakere, likestilling og miljø- og friluftsliv-interesserte. Vi arrangerer møter og seminarer i Norge, deltar på internasjonale konferanser og kobler mennesker og bedrifter på tvers av landegrenser.

Vi lager standarden for skog

Som nasjonalt ansvarlig lager vi i PEFC Norge den norske standarden for bærekraftig skogbruk. Dette innebærer helhetlige krav som ivaretar miljømessige, sosiale og økonomiske interesser. Ordningen baseres på internasjonale anerkjente standarder, og inneholder tilleggskrav utover norske lovkrav. På den måten tar vi vare på skogen for fremtidige generasjoner.

Vi fremmer ansvarlig handel

Vi er lidenskapelig opptatt av jordas framtid. Det er nok de aller fleste også, men noen ganger trengs det et dytt eller en påminnelse. Derfor jobber vi med å fremme ansvarlig handel gjennom kampanjer og oppsøkende arbeid i markedet. Ved å etterspørre og bruke trevarer som er PEFC-merket, kan alle gjøre en forskjell for klima, naturen og mulighetene skogen gir.Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge