Bidra til standarden

PEFC standardene skal ivareta miljømessig, sosiale og økonomiske interesser. Sammen kan vi gjøre standardene best mulig.

Bidra til standarden

Oppslutning og engasjement er suksessfaktor for alle sertifiseringssystemer. Det er bare gjennom deltakelse fra alle interesser at vi kan være sikre på at all kunnskap, erfaringer og beste praksis blir brukt. Du kan bidra gjennom deltakelse i standardutviklingen eller tilbakemeldinger.

Utvikling av standarden

PEFC Norge er ansvarlig for PEFC systemet i Norge hvor skogstandarden er det viktigste. Hvert femte år blir den nasjonale standarden gjennomgått grundig med sikte på utvikling og oppdatering. Alle organisasjoner med interesse til skogen blir invitert til å være med i dette utviklingsarbeidet.

I perioden 2021-2022 blir skogstandarden sammen med resten av det norske PEFC sertifiseringssystemet gjenstand for gjennomgang for fjerde gang. En nedsatt arbeidskomite utarbeider forslag til revidert standard før en høringsrunde og internasjonal godkjennelse. Les mer om prosessen her.

Gi innspill og tilbakemelding

Dersom du har kommentar eller spørsmål til en standard eller konkrete kravpunkter er du velkommen til å gi innspill også utenfor ordinære revisjonsperioder.

Send e-mail til mail@pefc.no, gjerne merket med «innspill» med beskrivelse av dine synspunkter og eventuelle forslag til forbedringer. Vi gir deg bekreftelse på mottatt innspill og tar det med inn i relevante prosesser.

Klage på hogst eller skogbrukstiltak

Dersom din tilbakmelding gjelder klage på spesifikk hogst eller skogbrukstiltak, gå inn her.Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge