Bli sertifisert

Om du er skogeier eller produsent kan du bidra til et bærekraftig skogbruk ved å bli PEFC sertifisert. Alle ledd i hele verdikjeden må være sertifisert, ellers brytes kjeden.

Bli sertifisert

At vi forvalter skogen bærekraftig blir en påstand så lenge vi ikke dokumenterer dette. PEFC som sertifiseringssystem består av to deler som henger sammen; skogstandarden for skogeiere og tømmerkjøpere og standarden for sporing av tre for produsenter og forhandlere.

Tømmerkjøper og skogeier

Norsk PEFC Skogstandard inneholder krav til forvaltning og drift av bærekraftig skog i Norge. I praksis må skogen være sertifisert for at det skal være mulig å selge tømmeret i markedet. Kjøpere av tømmer må være sertifisert etter egne regler knyttet til skogstandarden.

Produsent og forhandler

PEFC standarden for Chain of Custody (CoC) skal sikre sporing av tre fra bærekraftig skogbruk gjennom alle ledd i verdikjeden. Alle produsenter og forhandlere må være sporbarhetssertifisert. Dersom et ledd ikke er sertifisert brytes sporbarhetsskjeden og produktet kan ikke selges som PEFC sertifisert.

Video 1:47

The proof of traceability with PEFC

Forbrukere, offentlig og private organisasjoner er i økende grad opptatt av bærekraft. Men hvordan kan man være sikker på opprinnelsen av trevirket. Svaret ligger i PEFC sporbarhetssertifisering.


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge