Det norske PEFC-systemet

Det norske PEFC-systemet er et komplett skogsertifiseringssystem tilpasset norske forhold som samtidig møter internasjonale krav.

Det norske PEFC-systemet

PEFC baserer seg på nedenfra-og-opp prinsippet. Det betyr at de nasjonale systemene og skogstandardene utvikles lokalt med henblikk på internasjonale målkrav og standarder. Utviklingen av alle standardene er åpen for alle interesser og gjenstand for grundig godkjenningsprosess.

PEFC Norges sertifiseringssystem er et komplett sertifiseringssystem med regler for selve skogsertifiseringen, organisering og styring, samt sporing og merking.  Til sammen er det 11 dokumenter knyttet til systemet.

Skogsertifisering

Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk (PEFC N 01:2022) 662.50 KB
Norsk PEFC Skogstandard (PEFC N 02:2022) 1.20 MB
Krav ved direkte- og gruppesertifisering (PEFC N 03:2022) 603.54 KB
Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorganer (PEFC N 04:2022) 513.25 KB
Ordliste og definisjoner (PEFC N 05:2022) 579.06 KB

Organisasjon og styring

Prosedyrer for utvikling og revisjon av Norsk PEFC sertifiseringssystem (PEFC N 06:2022) 481.48 KB
Veiledning for notifisering (PEFC N 07:2022) 798.40 KB
Vedtekter for PEFC Norge 313.70 KB

Sporing og merking

PEFC Chain of Custody of Forest and Tree Based Products (PEFC ST 2002:2020) 440.64 KB
PEFC Trademarks Rules (PEFC ST 2001:2020) 1.92 MB
Requirements for Certification Bodies (PEFC ST 2003:2020) 589.43 KB

Hvordan blir standardene til

Alle PEFC standarder blir til gjennom en omfattende og detaljert utviklingsprosess. Bredt sammensatte arbeidsgrupper som kan inkludere eksperter utarbeider forslag til standarder som går ut på høring før godkjennelse i besluttende styringsorgan.

PEFC internasjonalt

PEFC Internasjonal utvikler de internasjonale kravene som gjelder alle land. Et eksempel er PEFC Sustainability Benchmarks som beskriver kravene som de nasjonale skogstandardene må møte. Alle standardene blir gjennomgått hvert femte år.

Utvikling av standardene er åpen for alle og prosessen er konsensusdrevet, åpen og gjennomsiktig. Utviklingen av standardene foregår i faser, først med forberedelse, deretter utarbeidelse i arbeidsgrupper, så høring og til slutt godkjenning. 

Nasjonalt i Norge

Basert på nedenfra-og-opp prinsippet i PEFC blir skogstandardene og sertifiseringssystemet utviklet nasjonalt slik at det blir tilpasset lokale forutsetninger og forhold. De nasjonale standardene blir gjenstand for global høring og grundig gjennomgått av internasjonale eksperter før godkjenning.

Skogsertifiseringssystemet til PEFC Norge var blant de aller første nasjonale systemene som ble utviklet, og systemet ble godkjent første gang i år 2000. Etter det har systemet vært igjennom fire revisjonsrunder og gjeldende Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem ble re-godkjent i 2023.  

Ny, revidert Norsk PEFC Skogstandard er gjeldende fra 1.mars. 2023. Bak den nye standarden ligger grundig arbeid over to år med historisk bred deltakelse mellom 15 organisasjoner som omfatter nær sagt alle skogeier-, miljø-, friluftslivsinteressene.

I forbindelse med internasjonal godkjenning av det norske sertifiseringssystemet er det foretatt enkelte justeringer i noen av våre standarder. Justeringene er forelagt arbeidskomiteen og vedtatt av styret i PEFC Norge 19. april. Oppdaterte standarder finner du ovenfor og her.Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge