Klage

PEFC er verdens største skogsertifiseringssystem og vi tar vårt ansvar seriøst med å ta vare på skogen for framtidige generasjoner. Det kan oppstå avvik fra standardene eller uenighet om praktiseringen. Hjelp oss derfor med å bli bedre gjennom din tilbakemelding.

Spørsmål, synspunkter eller klage skal rettes til den gruppesertifikatholder som er ansvarlig for arbeidet og/eller kjøper tømmeret av skogeier. Dersom du er usikker på hvordan du går fram, kan du kontakte oss i PEFC Norge.

Kontaktinformasjon til den enkelte gruppesertifikatholder:

Allskog

Altiskog

AT Skog

Fjordtømmer

Glommen Mjøsen Skog

Nortømmer

SB Skog

Stangeskovene

Statsskog

Viken Skog

Hva skjer med klagen?

Gruppesertifikatholder vil registrere og behandle saken i første omgang. I tilfeller med alvorlig avvik vil saken bli behandlet av sertifiseringsorganet som kontrollerer gruppesertifikatholder. Sertifikatholder skal sende inn en årlig oversikt over klager og behandling av disse til PEFC Norge.

Innspill til PEFC standarden

Dersom din henvendelse gjelder innspill på PEFC standarden generelt, gå inn her.


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge