PEFC med utvidet produkthierarki for sporing av tre

I forbindelse med 2020 versjonen av PEFC Sporingsstandard er det nå kommet et oppdatert og utvidet produkthierarki. Tidligere har produkthierarkiet brukt på informativ basis. Heretter skal det nye produkthierarkiet benyttes for å definere produktomfanget av alle sertifikater.

PEFC med utvidet produkthierarki for sporing av tre

20. desember 2021 News

Produktkategorier er nøkkelelement i sporingen av tre for PEFC sertifiserte bedrifter. De definerer omfanget av sertifikatet og dermed hvilke produkt som bedriften skal ha sporing på. I tillegg tjener produktkategoriene til markedsføring av sertifiserte produkter gjennom søk i PEFC sin database.

Tidligere har PEFC produktkategorier vært brukt som et informativt og veiledende grunnlag. Med PEFC sin reviderte 2020 versjon av sporingsstandarden er dette strammet til. Det er nå slik at sertifiseringsorganene må angi produkter i henhold til PEFC produktkategorier i bedriftens sertifikat.

Produkthierarkiet er utvidet til 202 produktkategorier. Hierarkiet er strukturert i tre nivåer fra nivå 1 til 3, hvor nivå 3 skal brukes for å definere produkt. Alle kategorier som var med i tidligere versjon er videreført, enten med samme navn eller dekket gjennom nytt navn.

PEFC Product Categories 243.95 KB

Hva nå?

Sertifikater som utstedes etter 2020 versjonen av sporingsstandarden skal bruke det nye produkthierarkiet for å definere omfanget av sertifikatet. For bedrifter som allerede har fått utstedt sertifikat etter 2020 versjonen må sertifiseringsorganet gå igjennom produktene og informere PEFC Norge om nødvendig endringer.

For sertifikater etter den gamle 2013 versjonen vil PEFC gjøre overføringen til nytt produkthierarki automatisk. Det anbefales at sertifiseringsorganene bruker det nye produkthierarkiet dersom det gjøres endringer omfanget av produkter i sertifikater basert på 2013 versjonen av standarden.

Det kan tilkomme endringer i produkter underveis i gyldighetsperioden for ett sertifikat. Det anbefales derfor at produktomfanget beskrives i eget vedlegg til selve sertifikatet og/eller at sertifikatet har referanse til PEFC sin database for sjekk av produktomfanget til sertifikatet der.

I begynnelsen av 2022 vil PEFC oppdatere Find Certified delen på den internasjonale hjemmesiden for å gjøre det enklere å sjekke om sertifiseringsstatusen til en bedrift eller et produkt. Den nye funksjonalitet inkluderer tidslinjen for sertifisering og QR koder for å sjekke gyldigheten av all informasjon.


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge