Overgang til ny 2020 sporbarhetsstandard og merkestandard

For PEFC er det viktig at standardene til enhver tid reflekterer beste praksis. Derfor går vi gjennom alle våre standarder med jevne mellomrom. I februar 2020 kom det nye PEFC standarder som omhandler sporing og merkebruk. 

Nærmere bestemt gjelder dette tre standarder som alle er knyttet sammen:

  • PEFC Sporbarhetssertifisering (PEFC ST 2002:2020)
  • PEFC Merkestandard (PEFC ST 2001:2020)
  • PEFC Standard for sertifiseringsorganer (PEFC ST 2003:2020)

For deg som bedrift vil dette bety enkelte endringer, men også gi tilgang til bedre løsninger. De viktigste endringene er mer omfattende krav for å hindre tre fra kontroversielle kilder og at alle bedrifter må ha avtale om bruk av PEFC merket.

Hva gjør jeg nå?

For det første, du behøver ikke å foreta deg noe på kort sikt da begge standardene har 30-måneders overgangsperiode. Du kan fortsette driften videre som før mot 2013 versjonen av sporbarhets- og merkestandarden. Bedriftens sertifikat vil fortsatt være gyldig og du trenger heller ikke gjøre endringer på bruk av PEFC merke (logo).

Den viktige datoen å merke seg er 14. august 2022. Fra da blir bedriften sertifisert etter ny sporbarhetsstandard.

Den viktige datoen å merke seg er 14. august 2022. Inntil da kan revisjonene (både årlig og resertifisering) bli gjort mot 2013 standarden. Men etter nevnte dato må revisjonen blir foretatt mot 2020 standarden. Og 13. august 2023 er seneste dato får å bli sertifisert mot den nye 2020 sporbarhetsstandarden.

For å bli sertifisert mot 2020 versjonen av sporbarhetsstandarden må du gjøre nødvendig endringer i dine systemer og rutiner for å møte de oppdaterte kravene. De viktigste endringene er knyttet til omfanget for kontroversielle kilder, konkretisering av aktsomhetsvurderingen, definisjonene av produktgrupper og sporbarhetsmetoder.

Og hva er neste steg?

Når du har fått på plass nødvendige endringer i systemer og rutiner kan du kontakte ditt sertifiseringsorgan (eller et nytt sertifiseringsorgan) og informere om at du ønsker at neste revisjon blir foretatt mot de nye 2020-standardene.

Alle bedrifter må ha avtale om bruk av PEFC-merket med de nye 2020 standardene.

Når du har fått godkjent revisjonen vil sertifiseringsorganet utstede nytt PEFC sertifikat. Deretter vil du bli kontaktet av PEFC Norge for å gjøre avtale for bruk av PEFC merket. Alle bedrifter må ha slik avtale med den nye standarden. Bedrifter som allerede har en avtale må fornye sin. Lisensnummeret forblir det samme.

Når du har signert avtale for bruk av PEFC merket vil du få tilgang til den nye PEFC Logogeneratoren. Dette er en ny løsning med bedre brukergrensesnitt, og vil bedriften mulighet for å hente ut logoer etter den nye 2020 merkestandarden.

PEFC produktkategorier

PEFC produktkategorier definerer omfanget av sertifikatet og dermed hvilke produkt som bedriftens skal ha sporing på. Tidligere har PEFC produktkategorier vært brukt som informativ basis. Med den nye 2020 versjonen er dette strammet til og gjort obligatorisk.

Med 2020 versjonen gjelder nemlig PEFC sitt oppdaterte og utvidete hierarki av produktkategorier. Sertifikater som utstedes etter 2020 standarden skal bruke det nye produkthierarkiet for å definere omfanget av sertifikatet. Det anbefales at dette gjøres i vedlegg til selve sertifikatet.

Produkthierarkiet er utvidet til 202 produktkategorier. Alle kategorier som var med i tidligere versjon er videreført, enten med samme navn eller dekket av nytt navn. Hierarkiet er strukturert i tre nivåer fra nivå 1 til 3, hvor nivå 3 skal brukes for å definere produkt.

PEFC Product Categories 243.95 KB

Bruk av PEFC merket

Både de nye og gamle standardene henger tett sammen. Dette innebærer at så lenge du er sertifisert etter den gamle 2013 sporbarhetsstandarden, må du fortsette merkingen og bruk av PEFC logo i henhold til 2008 versjonen av merkestandarden.

Når du har blitt sertifisert etter den nye 2020 versjonen av sporbarhetsstandarden må du gå over til å bruke den nye 2020 merkestandarden. Denne strammer opp bruken av PEFC-merket for å gjøre det enklere for forbruker å forstå hva PEFC logoen står for og den etabler en ny angivelse «100% PEFC opprinnelse».

For å gjøre det enkelt og oversiktlig for deg vil du kun ha tilgang til den gamle versjonen av PEFC Logogenerator (LG V1) så lenge du er sertifisert etter den gamle 2008 merkestandarden. Dette sikrer korrekt bruk av logo i henhold til de grafiske kravene.

Når bedriften har blitt sertifisert etter den nye 2020 sporbarhetsstandarden og signert avtale for bruk av PEFC merket vil du få tilgang til den nye versjonen av PEFC Logogenerator (LG V2). Dette gir deg logoer i henhold til kravene i den nye 2020 versjonen av merkestandarden.

Dersom du har produkter eller markedsføringsmateriale fra da du ble sertifisert etter 2013 versjonen av sporbarhetsstandarden kan du selge og bruke dette med PEFC-merket i henhold til 2008 versjonen av merkestandarden.

Krav til sertifiseringsorganet

For å sikre at sertifiseringsorganene er kompetente til å foreta revisjon etter de nye 2020 standardene må de ta nødvendig kurs og tilpasse sine systemer og rutiner. De fleste vil gjøre dette i løpet av 2021. Forhør deg med ditt valgte sertifiseringsorgan om status på dette.

 

Gamle standarder som er gyldig fram til 13.august 2022:

PEFC Sporbarhetsstandard (2013 versjon) 496.82 KB
PEFC Logostandard (2013 versjon) 231.85 KB
PEFC Krav til sertifiseringsorganer (2013 versjon) 209.87 KB

Nye standarder som må benyttes fra 14. august 2022:

PEFC Chain of Custody of Forest and Tree Based Products (PEFC ST 2002:2020) 440.64 KB
PEFC Trademarks Rules (PEFC ST 2001:2020) 1.92 MB
Requirements for Certification Bodies (PEFC ST 2003:2020) 589.43 KB
PEFC Sporingsstandard (norsk oversettelse) 739.18 KB
PEFC Merkestandard (norsk oversettelse) 993.00 KB


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge