Hvorfor bli PEFC sertifisert nå

Bærekraftig skogbruk tiltrekker seg hakkespetten, men også kundene dine. Nye BREEAM-NOR 6.0 krever at alt trevirke er sertifisert som lovlig og bærekraftig.

Hvorfor bli PEFC sertifisert nå

Aldri før har verden hatt større behov for bærekraftig og fornybare løsninger. En del av løsningen er å bruke tre til å bygge med. Men skogen må drives bærekraftig slik at ressursen blir ivaretatt. Sertifisering er et effektivt verktøy for å sikre sporing av tre fra bærekraftig skog.

Kravet til dokumentasjon av bærekraft øker og ansvarlig innkjøp er blitt en integrert del av forretningslivet. Snart vil ventelig alle leverandører måtte dokumentere opprinnelsen til råvarene. Krav om sertifisert tre slik som PEFC finner du allerede i mange offentlig kravspesifikasjoner og private bransjestandarder.

Den nye BREEAM-NOR 6.0 versjonen kommer med nytt minstekrav om at alt trevirke og trebaserte produkter skal være lovlig hogget og bærekraftig. Dette gjelder både tre som bygges inn og brukt på byggeplassen. Det dokumenteres gjennom skogsertifiseringssystem som PEFC.

Andre eksempler på krav til sertifisert tre i markedet:

Svanemerket stiller absolutt krav om bruk av sertifisert tre

Statsbygg har krav om sertifisert tre i sin bygg-veileder

Oslo kommune og mange andre krever sertifisert tre i sine kravspesifikasjoner

Difi (nå DFØ) har sertifisert tre som basiskrav i sin kriterieveiviser

NS 3466 for miljøoppfølgingsplan (MOP) inneholder krav om sertifisert tre

Entreprenørforeningen (EBA) krever sertifisert tre i sine anbefalte miljøkrav for byggeprosjekter

Norsk Kommunalteknisk forening (NKF) krever sertifisert tre i sine kravspesifikasjoner

Alle ledd i verdikjeden må være sertifisert

Trevirket vil ofte gå gjennom mange ledd fra skogen til byggeplass. For å sikre sporing og dokumentasjon må alle bedrifter i hele verdikjeden være sporingssertifisert. Dersom et ledd ikke er sertifisert brytes sporingskjeden og produktet kan ikke selges som PEFC sertifisert.

Slik virker PEFC systemet

PEFC gjør det mulig for produsenter å dokumentere at trevirket kommer fra bærekraftig skogbruk. PEFC systemet består av to hoveddeler: en skogstandard og en sporbarhetsstandard.

Alle bedrifter kan bli PEFC sertifisert

Alle virksomheter som foredler eller forhandler med tre kan bli PEFC Sporingssertifisert. Dette gjelder uavhengig om bedriften eksporterer eller importerer råvarer og sluttprodukter. Det finnes flere modeller sertifisering tilpasset ulike bedrifter og organisering. Finn ut mer om de ulike modeller her.

Veien fram til PEFC sertifisering

Sertifisering er prosessen med å bekrefte at virksomheten faktisk møter kravene i sporingsstandarden. For å sikre objektivitet og upartiskhet utføres selve sertifiseringen ikke av PEFC, men av uavhengig tredjepart sertifiseringsorganer. Les mer om veien fram til PEFC sertifisering her.


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge