Filmer

Norsk PEFC Skogstandard

Sammen tar vi vare på skogen vår

Video 3.26

Sammen tar vi vare på skogen vår

Vi må forvalte skogen bærekraftig. Hvem eier skogen i Norge og hvordan tenker de? Hva er Norsk PEFC Skogstandard og hvilke krav settes for å sikre artsmangfoldet, turområdene og framtidsskogen?

Nyttige notater som gir bakgrunn og forklaring knyttet til innholdet i filmen:

Film notater 17.44 KB

Caring for our forests together

Video 3.26

Caring for our forest together

Vi must manage the forest sustainably. Who owns the forest in Norway and what are their thinking? What is PEFC Forest Management Standard and what requirements does it include to safeguard nature, recreational areas and the forest now and future alike?


Filmklips for sosiale media 

1) Bærekraftig skogbruk - handler om å ta vare på skogen

2) Familieskogbruket - låner skogen av neste generasjon

3) Skogstandarden - inneholder 30 kravpunkter

4) Nøkkelbiotoper - tar vare på trua og sjeldne arter

5) Livsløpstrær og døde trær - viktig for artsmangfoldet

6) Kantsoner - beskyttelse mot vann og vassdrag

7) Friluftsliv - tar ekstra hensyn til turstier

8) Planting - skogen er en fornybar ressurs

9) Samarbeid - balanse mellom ulike interesser


Internasjonale PEFC videoer

Forest matters

Video 2:01

Forest matters

Skogen er definitivt viktig. Hvordan fungerer PEFC?  Hvordan kan min bedrift bruke PEFC til å ta vare på skogen? Hva er fordelene med PEFC sertifisering? Her får du svarene.

The proof of traceability with PEFC

Video 1:47

The proof of traceability with PEFC

Forbrukere, offentlig og private organisasjoner er i økende grad opptatt av bærekraft. Men hvordan kan man være sikker på opprinnelsen av trevirket. Svaret ligger i PEFC sporbarhetssertifisering.

Forests are under threat

Video 1:49

Forests are under threat

Skogen er under press. Hva kan vi gjøre for å ta vare på skogen? PEFC tror den beste måten er å bruke den på en bærekraftig måte. Du bidrar ved å kjøpe produkter merket PEFC.

How can we best protect our forests

Video 1:33

How can we best protect our forests

Vi må ta vare på skogen for kommende generasjoner. Skogsertifisering slik som PEFC er et effektivt verktøy for å sikre et bærekraftig skogbruk. Du bidrar ved å kjøpe produkter merket PEFC.

Using wood is good, but let's make it certified

Video 1:32

Using wood is good, but let's make it certified

Bruk av tre til bygg, emballasje, hygiene er bra, forutsett at det kommer fra bærekraftig skogbruk. Produkter merket med PEFC kommer fra skog som er forvaltet bærekraftig. Du bidrar ved å kjøpe produkter merket PEFC.


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge