Slik blir nordisk byggesektor mer sirkulær

Økt sirkularitet i byggesektoreren handler ikke om ett magisk grep, men om endret tanksett og fornyelse av verktøykassen. Det kan utfordre eksisterende forretningsmodeller men samtidig skape konkurransefortrinn for de innovative og smarte. Dette kom fram i en nordisk panel-debatt.

Slik blir nordisk byggesektor mer sirkulær

27. mars 2023 News

Selv om alle er kjent med sirkulærøkonomi som konsept er vi fortsatt på svært tidlig stadie, også innenfor byggenæringen. For å øke innsikten i hvilke barrierer næringen står ovenfor og ikke minst avdekke nødvendig verktøy og tiltak på veien mot økt sirkularitet arrangerte PEFC Norden et panel med representanter fra hele verdikjeden på tvers av land. 

Fra Norge deltok Kristine Nore fra rådgivnings- og prosjektselskapet Omtre/Sirktre og Jørgen Tycho fra arkitektselskapet Oslotre. Fra Sverige deltok Åsa Lindell fra Byggföretaget (tilsvarende Entreprenørforeningen) og fra Finland Anri Lindell som er byplanlegger i Turku (Åbo) og Mikko Leino fra Puurakentajat Group som produserer bl.a. massivtre. Aasmund Bunkholt fra Trefokus, Norge var moderator. 

Hovedpunktene fra panel-debatten er:

  1. Økt sirkularitet og redusert klimagassutslipp er to sider av samme sak
  2. Barrierer kan deles i tre: regelverk, holdninger og økonomi
  3. Tidshorisonten må forlenges hvor fleksibilitet blir et nøkkelord
  4. Materialer må gjenbrukes i mye større grad, det gjelder også trevirke
  5. Vi må bruke materialene mer effektivt – riktig materiale på riktig sted
  6. Digitale verktøy har stort potensiale og kan revolusjonere industrien
  7. Mer prefabrikasjon og modultenkning vil bare komme sterkere
  8. Offentlig må føre an gjennom regelverk og innkjøp 

Les mer og se opptak av panel-debatten her

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge