Samstemt PEFC Norge Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen 2023 for PEFC Norge som ble avholdt hybrid 26.mai var preget av samstemthet. Ny Norsk PEFC Skogstandard ble satt ut i livet 1.mars og internasjonal godkjenning er like rundt hjørnet. Markedsarbeidet fortsetter på bred front.

Samstemt PEFC Norge Generalforsamling 2023

26. mai 2023 News

Til generalforsamlingen var det utarbeidet en årsrapport med oversikt og eksempler på aktivitetene det siste året. Ny Norsk PEFC Skogstandard er naturlig nok et hovedpunkt og kommer som resultat av to års arbeid og historisk bred deltagelse med 15 nasjonale nærings-, miljø- og friluftslivsorganisasjoner. 

Markedsarbeidet har også vært preget av ny skogstandard og kommunikasjon av denne, blant gjennom omfattende film og kommunikasjonspakke, i første rekke rettet mot medlemmene (sertifiserte bedrifter). Videre jobbes det kontinuerlig med å stimulere etterspørselen etter PEFC. 

Simon Thorsdal fikk fornyet tillit som styreleder med Even Bergseng som nestleder også neste periode. For Friluftlivsrådenes Landsforbund er det bytte av representant fra Morten Dåsnes som går av med pensjon og erstattes av Erika Brun. I den forbindelse ble Dåsnes takket av for godt og konstruktivt bidrag over svært mange år. For Kvinner i Skogbruket ble Merete Larsmon blir erstattet av Trude Rønning Okkenhaug. Resten av styret i PEFC Norge er uendret. 

Les hele årsrapporten for 2022 her:

Årsrapport 2022 7.48 MB


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge