PEFC viste bærekraftig skogbruk på WCTE 2023 i Oslo

World Conference on Timber Engineering (WCTE) er stor international fagkonferanse som avholdes annethvert år. I 2023 var Norge vertskapet for konferansen og PEFC var både sponsor og bidragsyter til programmet. Budskapet om bærekraftig skogbruk og sporing ble godt mottatt blant deltagerne.

PEFC viste bærekraftig skogbruk på WCTE 2023 i Oslo

26. juni 2023 News

World Conference on Timber Engineering (WCTE) som ble avholdt 19-22. juni i Oslo ble en stor suksess. Hele 900 deltagere fra alle verdens kontinenter var samlet for å høre 600 presentasjoner om siste utvikling innen treteknologi, design og trearkitektur pluss mye annet.

PEFC var sølvsponsor av konferansen og bidragsyter til fagprogrammet gjennom et samarbeid mellom internasjonal enhet og PEFC Norge. Hovedbudskapet var hvordan sertifisert tre fra bærekraftig skogbruk er essensiell for utviklingen av en ansvarlig verdikjede og byggesektor.

Gjennom konferansen var PEFC representert med en bemannet stand som ble en møteplass og pusterom for konferansedeltagerne. Flere benyttet anledningen til å lære (mer) om bærekraftig skogbruk og hvordan sertifiseringenssystemet fungerer.

PEFC styreleder, Eduardo Rojas BrijalesPEFC hadde også levert inn en forskningsartikkel (paper) med tittelen «Can rising demand for timber in construction accelerate deforestation?». Vår internasjonale styreleder, Eduardo Rojas Brijales, drøftet spørsmålet på åpningsdagen av konferansen. 

Brijales viste til det enorme potensiale tre, i form av KL-tre, limtre og LVL, har i transformasjonen til et mer klimavennlig byggesektor. Mange av disse produktene er heldigvis allerede PEFC sertifisert. PEFC sin rolle er å sikre sporing av trevirket slik at ikke noe kommer fra ulovlig eller ikke-bærekraftig skogbruk. Og gjennom prosjekter og utvikling «… providing visibility and accountability on the road to Net Zero.”

Videre var PEFC Norge vertskap for en meget popular tur (fieldtrip) for å vise bærekraftig skogbruk i praksis. Arrangementet og ble avholdt i en nydelig sommerkveld skogen ved Sognsvann og var et samarbeid med Oslo kommuneskoger, NIBIO og Splitkon. Et trettitalls svært engasjerte konferansedeltagere fra hele verden deltok.NIBIO's Aksel GranhusNIBIO's Gunhild Søgaard Oslo kommuneskoger's Esben Hansen Mange av deltagerne tok med med seg ny og økt kunnskap om bærekraftig skogbruk, skogressursene i Norge/boreale skoger og om skog og klima. Et interessant poeng fra diskusjonen underveis er at verdens skoger har ulikt utgangspunkt slik at bærekraftig skogbruk vil måtte praktiseres forskjellig. Nettopp derfor er PEFC sin tilnærming med lokal tilpasning og eierskap så treffende.

Om WCTE

World Conference on Timber Engineering (WCTE) er verdens ledende fagkonferanse for å presentere det siste innen forskning og innovasjon innen ingeniør, konstruksjon og arkitektur med tre. Konferansen samler mellom 800 -1200 deltagere og avholdes annet hvert år på ulike kontinenter og samler forskere, rådgivere og representanter fra industrien. 2023 utgaven av konferansen ble avholdt i Oslo, og i 2025 vil den finne sted i Brisbane, Australia.


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge