COP26: PEFC oppfordrer verdens ledere til å anerkjenne skogens rolle

Skogen spiller en viktig rolle i klimakampen, både gjennom å fange CO₂ fra atmosfæren og som kilde til fornybare, klimavennlige materialer. PEFC sender en stemme inn til klimatoppmøtet i Glasgow for skog, bærekraftig skogbruk og skogsertifisering.

COP26: PEFC oppfordrer verdens ledere til å anerkjenne skogens rolle

1. november 2021 News

Klimatoppmøtet i Glasgow blir ansett som viktig milepæl for å begrense den globale oppvarmingen helst til 1,5 grader. Naturbaserte løsninger som bærekraftig forvaltning av skogen spiller en avgjørende rolle i løsningen. PEFC er verdens største skogsertifisering og derfor viktig verktøy for i klimakampen.

 “PEFC, as the world’s leading forest certification system, is therefore an important part in the toolbox needed to fight climate change, by promoting the sustainable management of the world’s forests and the use of wood products as a renewable raw material,” says Ben Gunneberg, CEO of PEFC International. 

 Les hele appellen fra PEFC her.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge