Bilder

PEFC Norge har tilgang og rettigheter til noen bilder innenfor ulike tema for bruk til presentasjoner, brosjyrer, nettside osv. Ta kontakt med for nærmere informasjon og tilgang.

Bilder av god kvalitet er viktig i kommunikasjonsarbeidet ved at de forsterker fortellingen gjennom visualisering og følelser. Nedenfor er noen eksempler på bilder som PEFC har rettigheter til/tatt selv. Disse kan brukes fritt av våre medlemmer/sertifiserte bedrifter med kreditering til PEFC Norge.

 


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge