Hvordan blir skogen PEFC sertifisert

Skogen kan bli PEFC sertifisert enten gjennom en avtale med en organisasjon som har gruppesertifikat eller et individuelt sertifikat. Kravene følger av Norsk PEFC Skogstandard.

Hvordan blir skogen PEFC sertifisert

Gruppesertifisering innebærer at skogeiere blir sertifisert under ett felles sertifikat, som forvaltes av en gruppesertifikatholder. Gjennom en slik organisering kan gruppen dele på kostnadene ved sertifisering, samt ta del i et felleskap for informasjon og rådgivning knyttet til ordningen.

Et sentralt krav i reglene for gruppesertifiseringen er at det må foreligge skriftlig avtale mellom skogeier og gruppesertifikatholder. I tabellen nedenfor finner du oversikt over alle gruppesertifikatholderne. Ta kontakt med en av disse for nærmere informasjon om gruppesertifisering.

Allskog SA
AltiSkog AS
AT Skog SA
Fjordtømmer AS
Glommen Mjøsen Skog SA
Glommen Skog AS
Norsk Skogsertifisering AS
NORTØMMER AS
SB Skog AS
Skog & Virke AS
Stangeskovene AS
Statskog
Stora Enso Skog AS
Viken Skog SA


Direkte sertifisering

Som skogeier har du også muligheten til å bli sertifisert individuelt. Dette innebærer at du selv må utarbeide et styringssystem i henhold til kravene standarden for direkte- og gruppesertifisering. Direktesertifisering er i praksis bare aktuelt for de aller største skogeiendommmene. 

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge