PEFC produktkategorier

PEFC produktkategorier definerer omfanget av sertifikatet for bedriftene. Det er obligatorisk for sertifiseringsorganene å benytte produkthierarkiet ved utstedelse av sertifikater.

PEFC produktkategorier

PEFC produktkategorier definerer omfanget av sertifikatet og dermed hvilke produkt som bedriftens skal ha sporing på. Tidligere har PEFC produktkategorier vært brukt som informativ basis. Med den nye 2020 versjonen er dette strammet til og gjort obligatorisk.

Med 2020 versjonen gjelder nemlig PEFC sitt oppdaterte og utvidete hierarki av produktkategorier. Sertifikater som utstedes etter 2020 standarden skal bruke det nye produkthierarkiet for å definere omfanget av sertifikatet. Det anbefales at dette gjøres i vedlegg til selve sertifikatet.

Produkthierarkiet er utvidet til 202 produktkategorier. Alle kategorier som var med i tidligere versjon er videreført, enten med samme navn eller dekket av nytt navn. Hierarkiet er strukturert i tre nivåer fra nivå 1 til 3, hvor nivå 3 skal brukes for å definere produkt.

PEFC Produktkategorier 590.88 KB


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge