Nye 2020 standarder

PEFC reviderer sine standarder med jevne mellomrom for å sikre at de oppdatert med siste kunnskap og erfaringer. I 2020 kom nye standarder for sporbarhet og merking.

Nye 2020 standarder

I februar 2020 publiserte PEFC reviderte standarder for sporbarhetssertifisering, bruk av PEFC merket og rav til sertifiseringsorganer. Alle disse tre standarder trådte i kraft 14. februar 2020 med en 36-måneders overgangsperiode.

Standardene for sporing, merke og krav til sertifiseringsorganene henger sammen og er derfor revidert samtidig. Revisjon og sertifisering skal enten utføres mot samtlige 2020-versjoner eller i overgangsperioden mot de tre tidligere versjonene av standardene.

Sertifisering i overensstemmelse med de nye standardene

For at oppnå akkreditering for 2020 versjonen av PEFC Sporbarhetsstandarden (PEFC ST 2002:2020) og PEFC Merkestandard (PEFC ST 2001:2020) skal revisorer ha gjennomgått opplæring i den reviderte sporbarhetsstandarden. Les mer om dette her.

Sertifiseringsorganene skal også sikre at deres prosesser er i overensstemmelse med kravene som er satt i 2020 standarden til sertifiseringsorganer (PEFC ST 2003:2020). Dette innebærer først og fremst at sertifiseringsorganene skal søke å ha revisorer av begge kjønn i tråd med PEFC sitt engasjement for likestilling.

Etter endelig overgangsperiode 14.08.22 kan nye PEFC sporbarhetssertifikater kun utstedes i tråd med den nye 2020-versjonen). Fra denne dato vil bedrifter som er sertifisert ha 1 år på seg til å bli revidert/resertifisert etter 2020-versjonen av standarden.

Les mer om overgang til nye standarder


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge