Veien fram til sertifisering

Det er enkelt å bli PEFC Sporingssertifisert. Dersom bedriften har et kvalitets- eller miljøstyringssystem er det allerede en god start.

Veien fram til sertifisering

Sertifisering er prosessen med å bekrefte at virksomheten faktisk møter kravene i PEFC Sporingsstandard. Det er bedriftens ansvar å innarbeide og etterleve kravene i standarden. 

For å sikre objektivitet og upartiskhet utføres ikke sertifiseringen av PEFC, men av uavhengig tredjepart sertifiseringsorganer. Et sertifikat utstedes normalt for fem år før det må fornyes. Hvert år må det skje en såkalt oppfølgingsrevisjon i regi av sertifiseringsorganet.

Prosessen steg for steg

Stegene fram til PEFC sertifisering er de samme for alle virksomheter, hvor forberedelsene er de viktigste. Innledningsvis bør du vurdere ønsket omfang av sertifiseringen, tidsaspektet, kompetansen og ressursene i virksomheten. 

 1. Sett deg godt inn i kravene i standarden som gjelder din bedrift
  Tips: Søk gjerne råd hos PEFC Norge eller andre bedrifter med erfaring

 2. Utarbeid et ledelsesystem for sporing i bedriften i samsvar med standarden
  Tips: Vurder graden av integrasjon med eksisterende kvalitetssystem og IT-løsning

 3. Ta kontakt med et eller flere akkrediterte sertifiseringsorganer
  Tips: Be om et tilbud hos flere så kan du velge det som passer best for deg

 4. Sertifiseringsorganet kommer på sertifiseringsbesøk hos bedriften din
  Tips: Forbered deg godt og sørg for å relevante ansatte vet hva som skal skje

 5. Gå igjennom sertifiseringsrapporten og lukk alle avvik før utstedelse av sertifikat
  Tips: Benytt eventuelle avvik som mulighet til å forbedre system og rutiner

 6. PEFC Norge registrerer ditt sertifikat og avtale for bruk av PEFC-merket
  Tips: Finn ut av hvordan bedriften kan bruke sertifiseringen i markedsføringen


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge