PEFC Prosjektsertifisering

Har du et byggeprosjekt eller et engangsprosjekt som inkluderer tre? Med PEFC prosjektsertisering dokumenterer du at trevirket kommer fra bærekraftig skog.

PEFC Prosjektsertifisering

PEFC prosjektsertifisering passer for tidsdefinerte og avgrenset karakter. Utover dette er det ingen grenser for hva prosjektsertifisering kan omfatte. Det kan være ethvert bygge og anleggsprosjekt eller engangsprosjekt som inkluderer trevirke, f.eks messestand eller skulptur.

En fordel med prosjektsertifisering er at underleverandører ikke behøver egen sertifisering. Når prosjektet er avsluttet vil uavhengig, tredjepart revisor gjøre en kontroll slik at prosjektet får dokumentert bruken av sertifisert tre. På den måten sikrer du deg mot å bruke ulovlig trevirke.

Det er samme krav til prosjektsertifisering som ved ordinær sporbarhetssertifisering. Det må pekes ut en ansvarlig for PEFC sertifiseringen i prosjektet, typisk prosjektleder ved byggherre, hovedentreprenør, rådgiver eller liknende som må ha PEFC prosjektsertifikat for prosjektet.

 Prosjektlederen må ha eller søke om et PEFC sporbarhetssertifikat som gjelder for prosjektet. De øvrige prosjektdeltagerne i form av underleverandører trenger da ikke være sporbarhetssertifisert. Som prosjektleder må du møte relevante krav i sporbarhetssertifiseringen og ha et et ledelsessystem.

Ledelsessystemet skal legge til rette for kontroll av vareregnskapet, opplæring av involverte, internkontroll og klagehåndtering. Det skal også omfatte aktivitetene som utføres av prosjektdeltagerne for å holde kontroll på trevirke som ankommer og blir brukt på byggeplassen.

Det vil være lurt å planlegge prosessen godt på forhånd. Dette bør starte med å definere prosjektet og hva av prosjektet som skal omfattes av PEFC prosjektsertifiseringen. Det er viktig å involvere et sertifiseringsorgan før byggeprosessen starter og gjøre interne forberedelser før sertifiseringen.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge