Få mer ut av PEFC sertifiseringen

Markedet for bærekraft vokser. Forbrukerne blir mer verdibevisste og næringslivet mer opptatt av ansvarlig forretningsdrift. Det snakkes om klima, bærekraftsmål og sirkulærøkonomi på alle arenaer.

Du sitter på en god historie

Som du allerede vet: tre er en fornybar ressurs med gode klimaegenskaper. Skogen bidrar også med mange miljømessige, sosiale og økonomiske tjenester for samfunnet, for eksempel biologisk mangfold, friluftsliv/rekreasjon, og lokale arbeidsplasser.

Bruk av tre svarer godt på verdens utfordringer. Forutsetningen er selvsagt at skogen forvaltes og drives bærekraftig skog. Og dette er nettopp jobben til PEFC. Gjennom uavhengig, tredjepar sertifisering gir vi trygghet for at tre som råvare kommer fra bærekraftig skog. Derfor lover vi «garantert bærekraftig tre».

Ved å bli PEFC Sporbarhetssertifisert har din bedrift tatt et viktig skritt. For å få full uttelling for investeringen er vår anbefaling å ta neste steg: kommunisere PEFC sertifiseringen i markedet. Vi er sikre på at din bedrift har mye å vinne på det.

Kommunikasjon er en kjerneaktivitet

Kommunikasjon er like viktig aktivitet som produksjon, prissetting, salg og distribusjon.

Kommunikasjon er ansett som like viktig aktivitet for en bedrift på linje med produksjon, prissetting, salg og distribusjon. Det hjelper lite å ha verdens beste produkt eller historie hvis ingen får vite om det.

Formålet til kommunikasjon er å nå ut til ulike målgrupper med budskap som påvirker deres valg og adferd. I den sammenheng snakkes det gjerne om kjøpsprosessen eller kundereisen. Kort fortalt handler kommunikasjon om å få folk til å tenke positivt om bedriften og velge bedriftens produkter og tjenester.

Kommunikasjon er en samlebetegnelse for all type aktiviteter som bedriften gjør for å påvirke. Dette omfatter reklame, personlig salg, salgsaktiviteter, informasjon og PR. Innenfor hver av disse gruppene er det mengder av mulige virkemidler.

Sentralt ledd i kommunikasjon er media eller kanaler, det som bærer budskap til målgruppen. I moderne markedsføringslære er det blitt vanlig å dele dette i tre grupper: eiet f.eks produktemballasjen, betalt f.eks annonsering, fortjent f.eks positiv omtale i media.

Hvem skal du kommunisere til?

For effektiv kommunikasjon gjør du lurt i å bevisstgjøre deg på bedriftens publikum. Alle er ikke like viktig eller interessert i bedriftens budskap. Målgrupper for kommunikasjonen vil også være avhengig av hvordan verdikjeden er organisert og bedriftens posisjon.

Typiske målgrupper er:

• Ansatte; særlig grad nøkkel-funksjoner som marked og salg

• Kunder; både eksisterende og potensielt nye kunder

• Sluttkunder; tenk gjerne allierte utover innkjøper

• Forbrukere; de miljøbevisste og generelt i lokalsamfunnet

• Rådgivere; f.eks arkitekter og bransjeorganisasjoner

• Finansieringsinstitusjoner og eiere av bedriften

• Leverandører; spesielt de som ikke er PEFC-sertifisert

Budskapet må være enkelt å forstå

Budskapet er hva vi idémessig ønsker å bringe over til målgruppen. De spesifikke budskapene kan være avhengig av hvor i kundereisen vi ønsker å nå målgruppen. I et overkommunisert samfunn er det viktig at budskapet er lettfattelig.

Det er noen kjennetegn ved gode budskap. De er meningsfulle, unike og troverdig.

Det er noen kjennetegn med gode budskap. De er meningsfulle, unike og troverdig.

Meningsfullt - budskapet bør resonnere med mål og ønsker til folk.

Unikt - unngå standarduttrykk og bruk gjerne noe som skiller seg ut.

Troverdig - presenter bevis for budskapet, ellers vil folk kunne tvile.

Hvordan bruke PEFC i bedriftens kommunikasjon

Det er mange måter å kommunisere på. Valg av virkemidler bør baseres på målgruppe og det vil være smart å tenke kombinasjon – et budskap må ofte gjentas flere ganger før det sitter hos mottaker. Hvis du ikke har egen plan så begynn med det enkle først som merking med logo.

PEFC logo er registrert varemerke med internasjonal anerkjennelse. Som PEFC sporbarhets-sertifisert har bedriften muligheten til å bruke PEFC logoen i markedsføringen av produkter. I tillegg har PEFC Norge utviklet en egen kampanjelogo som bedriften også har tilgang til.

Ordinære PEFC logoer

Det er to sett av PEFC logoer og merking. Disse logoene tas ut av logogeneratoren med bedriftens eget lisensnummer.

1. On-produkt

Bruk av PEFC merket knyttet til produkter f.eks produktet selv, emballasje, prisliste, brosjyre, hjemmeside

2. Off-produkt

Annen bruk av PEFC merket f.eks kommunikasjon av sertifiseringsstatus, innkjøp og tilgjengelighet av PEFC produkter

Norsk PEFC kampanjelogo

PEFC Norge har utarbeidet en egen kampanjelogo. Denne er et supplement til ordinære PEFC logoer. Hensikten er å spisse budskapet for hva PEFC står for på norsk. Den kan brukes av alle bedrifter, også om bedriften eksporter eller importerer PEFC sertifiserte produkter.

Det er tre alternativer avhengig av bakgrunn. Hvit er standard alternativet som plasseres på grønn, eller bakgrunner der fargevarientene ikke synes godt nok.

PEFC Logogenerator

PEFC logogenerator er verktøyet for å hente ut PEFC logo med bedriftens unike lisensnummer. Logoen kan tilpasses etter en meny av muligheter. For å ha tilgang til PEFC logogeneratoren må bedriften ha avtale med PEFC Norge.

PEFC logogenerator veileder 959.90 KBHold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge