Tekniske dokumenter

Her finner du alle våre nasjonale og internasjonale standarder, retningslinjer, veiledninger osv. knyttet til skogbruk og sporing av tre.

Tekniske dokumenter

Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk (PEFC N 01:2022)

System og organisasjon

Dato for impementering 1. mars 2023

Forutsetningene og rammene for kravene i skogstandarden. Beskrivelse av organisering og ansvar. Oversikt over viktige lover knyttet til forvaltning av skog og skogeiendommer.

 Last ned (662.50 KB)

Forutsetningene og rammene for kravene i skogstandarden. Beskrivelse av organisering og ansvar. Oversikt over viktige lover knyttet til forvaltning av skog og skogeiendommer.

Krav ved direkte- og gruppesertifisering (PEFC N 03:2022)

Skog og tømmer

Dato for impementering 1. mars 2023

Krav til gruppesertifikatholdere som administrerer gruppesertifisering av skogeiere i Norge. Den inneholder også krav til gruppemedlemmene og kompetanse til alle involverte personer.

 Last ned (603.54 KB)

Krav til gruppesertifikatholdere som administrerer gruppesertifisering av skogeiere i Norge. Den inneholder også krav til gruppemedlemmene og kompetanse til alle involverte personer.

Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorgan (PEFC N 04:2022)

System og organisasjon

Dato for impementering 1. mars 2023

Kravene som stilles til organisasjoner som sertifiserer og kontrollerer PEFC skogsertifisering i Norge. ISO standarder som setter generelle kriterier for sertifiseringsorganene.

 Last ned (513.25 KB)

Kravene som stilles til organisasjoner som sertifiserer og kontrollerer PEFC skogsertifisering i Norge. ISO standarder som setter generelle kriterier for sertifiseringsorganene.

Ordliste og definisjoner (PEFC N 05:2022)

System og organisasjon

Dato for impementering 1. mars 2023

Ordliste som forklarer og definerer begrepene som brukes i Norsk PEFC Skogstandard og de øvrige dokumentene.

 Last ned (579.06 KB)

Ordliste som forklarer og definerer begrepene som brukes i Norsk PEFC Skogstandard og de øvrige dokumentene.

Prosedyrer for utvikling og revisjon av det norske PEFC sertifiseringssystem (PEFC N 06:2022)

System og organisasjon

Dato for impementering 1. mars 2023

Prinsipper, ansvar og beskrivelse av prosessen med utvikling, periodisk gjennomgang og revisjon av de norske standardene og kravene fra A til Å.

 Last ned (481.48 KB)

Prinsipper, ansvar og beskrivelse av prosessen med utvikling, periodisk gjennomgang og revisjon av de norske standardene og kravene fra A til Å.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge