Hvem forvalter skogen vår

I Norge eies det meste av skogen av tusenvis av familier. Dette skaper eierskap med lokal tilknytning og langsiktig tenkning gjennom generasjoner.

Hvem forvalter skogen vår

Skogeiendomsstrukturen påvirker hvordan skogen drives. I Norge er cirka 80 prosent av skogen privateid. Familieskogbruket står sterkt. Det er hele 120 000 skogeiere, hvorav nesten tredjedel er kvinner. Dette resulterer i et mangfold av forvaltningen av den norske skogen.

Skogen skal overleveres til neste generasjon i bedre stand enn det du selv overtok den i.

Ordspråket sitter dypt i ryggmargen til de fleste skogeiere og er selve symbolet på langsiktig tenkning framfor kortsiktig gevinst. Omsorgen for skogen er dypt forankret i de fleste familieskogeiers bevissthet. Det handler ikke bare om næring, men også om forvaltning av historie og kultur.

Familieskogbruket karakteriseres av følelsesmessig tilknytning til egne skogarealer og moralske forpliktelser overfor tidligere og nye generasjoner. De fleste skogeierne er nært knyttet til lokalsamfunnet og befolkningen som lever og bor der.Møt stolt forvalter av skogen

«Vi må forvalte skogen bærekraftig» sier Mari Bolkesjø som er skogeier i Notodden kommune i Vestfold og Telemark. Hun mener at vi må kunne bruke og ta vare på skogen samtidig, og er opptatt av dialog og samarbeid mellom ulike interesser for å finne de beste løsningene.


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge