Fra linært til sirkulært

Framover må vi erstatte fossile kilder og endre måten vi bruker ressurser på. Samfunnet trenger tre som fornybar ressurs til den nye biobaserte sirkulærøkonomien.

Fra linært til sirkulært

Aldri før har verden hatt større behov for bærekraftige og fornybare løsninger. Samtidig som vi blir flere mennesker som alle ønsker å leve et godt liv, er vi nødt til å løse klimakrisen. Skal vi etterlate oss en grønnere klode, er vi nødt til å erstatte fossile ressurser med fornybare løsninger.

En del av løsningen er å bruke mer tre. Men en viktig forutsetning er at skogen drives bærekraftig, slik at ressursen blir ivaretatt og at skogen kan levere alle sine miljømessige, sosiale og økonomiske fordeler. Sertifisering er et effektivt verktøy for å sikre at tre kommer fra bærekraftig skogbruk. 

PEFC er verdens største skogsertifiseringssystem og vår rolle er å legge til rette for ansvarlig innkjøp av tre fra bærekraftig skoger. Dette gjør vi ved sertifisering av skogbruk og sporing av tre gjennom hele verdikjeden. Derfor snakker vi gjerne om ‘Garantert bærekraftig tre’.

Tre som ressurs i sirkulærøkonomien

Sirkulærøkonomi er å utnytte naturressurser - gjerne fornybare bioressurser - på en bærekraftig måte og sikre at ressursene inngår i et kretsløp der det benyttes flest mulig ganger før det ender som grunnsteiner for nytt råstoff – i en perfekt sirkel. Slik naturen selv så elegant gjør det.

Det starter med fotosyntesen. Ved hjelp av sollys omdannes CO2 og vann til energi i form av glukose som gjør at trærne vokser. Tre blir dermed et naturlig og fornybart råstoff. Og når vi hogger skogen, kan vi plante ny skog og produsere nye trær. Hele treet brukes, og i tillegg kan treet gjenvinnes og gjenbrukes.

En rapport om sirkulærøkonomien peker på at vi i Norge har et godt utgangspunkt med praktisk talt all norsk skog som PEFC sertifisert. Forbedringspotensialet ligger å øke trevirkets levetid gjennom mer gjenbruk av treet i flere produktsykluser før den omgjøres til energi og næring i siste instans.

Tre blir til mange produkter

Mange av oss er klar over åpenbare produkter laget av tre som trelast og møbler til husene våre, papir til bøker og hefter vi leser, og fiberbasert emballasje til produktene vi kjøper. I tillegg kan tre brukes til å lage en mengde ulike produkter som tekstiler, biodrivstoff og avanserte bindemidler.

Det forskes også på ny og avansert bruk av tre som råstoff. Et eksempel er det norske forskningsprosjektet «Foods of Norway» som tar sikte på å omgjøre treflis til fôr til husdyr. På den måten kan vi erstatte bruk av soya som indirekte driver for avskoging i tropiske strøk.

For å være sikker på at tre i trebaserte produkter kommer fra bærekraftig skog, må du se etter PEFC merket og spørre etter PEFC sertifiserte produkter neste gang du handler. Finn ut mer om PEFC sertifiserte produkter og leverandører.


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge