Vår tilnærming

Vi jobber for et bærekraftig skogbruk gjennom sertifisering slik at vi tar vare på skogen til glede for alle både nå og for framtiden. PEFC jobber lokalt og tenker globalt.

Vår tilnærming til bærekraftig skogbruk

Lokale løsninger - globale krav

Bærekraftig skogbruk som konsept er globalt, men gjennomføringen er lokal. PEFC er basert på nasjonale løsninger som møter internasjonale krav.

Hva er bærekraftig skogbruk

Hva er bærekraftig skogbruk

Bærekraftig skogbruk handler om å bruke skogen på måte som er miljømessig forsvarlig, sosialt akseptabelt og økonomisk fornuftig. Alle tre ting samtidig.

Les mer

Slik virker PEFC systemet

Slik virker PEFC systemet

Skogsertifisering er et frivillig, markedsbasert system. Når noe er merket med PEFC vet du at produktet eller råvaren kommer fra bærekraftig skogbruk.

Les mer

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge