PEFC Sporbarhetsstandard

PEFC Sporbarhetsstandard (Chain of Custody) er den internasjonale standarden for å spore sertifisert tre gjennom alle ledd i verdikjeden.

PEFC Sporbarhetsstandard

PEFC Sporbarhetssertifisering gir uavhengig tredjeparts kontroll på at tre kommer fra bærekraftig skog. Alle ledd av produsenter og forhandlere må være sporbarhetssertifisert. Dersom et ledd ikke er sertifisert brytes sporbarhetsskjeden og produktet kan ikke selges som PEFC sertifisert.

PEFC Sporbarhetsstandard beskriver kravene til sporing av tre som produsenter og forhandlere må møte for å bli sertifisert. Gjennom revisjon og kontroll vil sertifiseringsorganet vurdere om bedriften møter kravene. Hvis dette er tilfelle, vil sertifiseringsorganet utstede PEFC sertifikat til bedriften.

Sporbarhetsstandarden skal gi trygghet for at tre og trebaserte produkter kommer fra bærekraftig skog. Standarden inneholder krav på fire hovedområder; ledelse- og styringssystem, deklarering og dokumentasjon, metode for sporbarhet, aktsomhetsvurdering.

Den oppdaterte 2020 versjonen av standarden ble endelig vedtatt 14.februar 2020 og erstatter den foregående 2013 versjonen. Det er overgangsperiode til 14.februar 2022. Etter dette må bedriftene bli sertifisert etter 2020 versjonen med siste frist 14.februar 2023.  

PEFC Sporbarhetsstandard (internasjonal) 440.64 KB
PEFC Sporbarhetsstandard (utgående) 496.82 KB

Den nye 2020 versjonen av sporbarhetsstandarden er nært koblet til standarden for merking. Les om PEFC Merkestandard.


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge